Recommended citation for this document

Sarasua Saucedo, Ma. José ; Avilla Hernández, Jesús ; Torà, Ramon ; Vilajeliu i Serra, Marià. "Enemics naturals de plagues als conreus de fruita de llavors a Catalunya". 2012. <http://hdl.handle.net/10459.1/41573>. [Consulta: 20-04-14].