Citación recomendada para este documento

Sola Gil, Albert. "L'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró, una institució al servei de la ciutat des del segle XVII". Universitat Oberta de Catalunya. 2012. <http://hdl.handle.net/10609/16004>. [Consulta: 26-04-18].