Citació recomanada per aquest document

Goberna Tricas, Josefina. "Promoción de la salud en el climaterio". Universitat de Barcelona. . <http://hdl.handle.net/2445/29059>. [Consulta: 22-01-17].