Citación recomendada para este documento

Burguet, Roberto. "Right to choose in oral auctions". Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 2006. <http://hdl.handle.net/2072/2002>. [Consulta: 21-04-18].