Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/200249

Impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de justícia: modernització i eficiència
Delgado García, Ana María,; Oliver Cuello, Rafael,
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
L’Administració de Justícia, com servei públic que ha de donar als ciutadans una eficaç resolució dels conflictes, ha de comptar per al correcte compliment de la seva funció institucional, amb una sèrie de mitjans, no tan sols personals i materials, sinó també tecnològics, que li permetin assegurar la consecució de les seves finalitats. Per tant, es precisa una Administració oberta i transparent, caracteritzada per l’efectivitat i per la seva proximitat al ciutadà. La introducció de les TIC en l’Administració de Justícia és un procés bastant recent i encara no tancat, si es compara amb la resta del sector públic, especialment d’altres àmbits de l’Administració molt més avançats en la incorporació de les TIC, com són el tributari i el de la Seguretat Social. No obstant això, avui en dia, on majors èxits s’han assolit en aquest camp en l’Administració de Justícia és en el de la seva utilització interna: informatització interna, gestió interna dels procediments, intranets, etc. Per això, on queda un llarg camí per recórrer encara és en el camp de les relacions telemàtiques entre Administració de Justícia i els operadors jurídics, però especialment amb els ciutadans. D’altra banda, el legislador és sensible cada vegada més a aquest tema i s’ha preocupat de regular determinats aspectes on les TIC incideixen en l’àmbit de la justícia: actuacions dels procuradors, advocats, notificacions telemàtiques, el valor del document electrònic en el procés judicial... Així queda reflectit, per exemple, a la Llei Orgànica del Poder Judicial o la Llei d’Enjudiciament Civil. No obstant això, de lege ferenda, seria convenient l’existència d’un marc normatiu únic regulador de l’aplicació de les TIC en la Justícia. Així mateix, també ha d’assenyalar-se que en el procés institucional d’introducció de les noves tecnologies en la Justícia alguns dels acords adoptats així com les previsions contingudes en la normativa aplicable, no deixen de ser en la majoria dels casos simplement programàtics.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen instrumentos para garantizar una justicia rápida, de calidad y eficaz, con una informaicón y servicios integrados y que posibilite, además, la interacción con los operadores jurídicos y el ciudadano. En consecuencia, pueden permitir una justicia de calidad y, a la vez, abierta, transparente y próxima al ciudadano.
Information and communication technologies are instruments for ensuring swift, quality and efficient justice, incorporating information and services; a justice that likewise enables citizens and legal operators to interact. Accordingly, they make it possible to provide quality justice that is open, transparent and close to citizens.
30-07-2012
331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball
Justícia -- Administració --Tecnologia de la informació
Organismes de l'administració púbica -- Reorganització
Eficàcia organitzativa
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
139 p.
Documento de trabajo
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Catalunya)
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
doc_33146345_1.pdf 616.4 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem