Recommended citation for this document

Codina i Bau, Josep. "Innovació empresarial en el procés de transmissió de dades mitjançant una aplicació mòbil". Universitat de Vic. Màster en Tecnologies Aplicades de la Informació. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/200167>. [Consulta: 20-10-17].