Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/200167

Innovació empresarial en el procés de transmissió de dades mitjançant una aplicació mòbil
Codina i Bau, Josep
Universitat de Vic. Màster en Tecnologies Aplicades de la Informació; Aramayo García, Alejandra Estella; Baucells i Colomer, Albert
Disposar d’informació de qualitat, en el moment oportú i en el volum adequat és el que actualment necessiten les empreses per poder prendre decisions òptimes. L’empresa JCM Technologies no és una excepció i és en la obtenció d’informació del procés productiu de l’empresa on aquest projecte pren part. L’objectiu d’aquest projecte de final de màster ha consistit en desenvolupar un sistema capaç d’aportar a l’empresa informació sobre els resultats obtinguts durant el control de qualitat dels productes, informació de la qual no disposava. Les dades existien però no es podien convertir en informació valuosa perquè no es disposava d’un mecanisme capaç tractar-les. Per complir els objectius marcats s’ha creat un sistema format pels següents elements: una aplicació per dispositius mòbils Android, una base de dades, un nou programa pel control de la qualitat i aplicatiu servidor. L’aplicació permet obtenir i visualitzar la informació. La base de dades és on es guarda la informació que envia el programa del control de qualitat i finalment, l’aplicatiu servidor habilita la comunicació entre els diferents elements descrits. El fet que dóna valor al sistema és que tots els elements que el formen tenen la capacitat de comunicar-se entre ells mitjançant Internet. Gràcies a això, és possible obtenir informació a temps real de la producció que s’està portant a terme a qualsevol punt del món. En conclusió, cal dir que els objectius s’han complert ja que s’ha aconseguit un sistema ràpid i segur. D’aquesta manera JCM Technologies pot disposar d’una informació molt valuosa que li permet que certes decisions no siguin preses a l’atzar.
Being able to have relevant information at the appropriate moment and in suitable amounts is what companies need nowadays to make optimal decisions. The company JCM Technologies is not an exception and obtaining information from its production process is where this project takes part. The aim of this master final project is to develop a system capable of providing the company information on the results obtained during the quality control of the products, information which was not available. The data existed but could not become valuable information because a mechanism able to deal with them did not exist. To meet the goals a system composed of the following elements has been created: an application for Android devices, a database, a new quality control program and a server application. The application allows the company to obtain information. The database is where the information sent by the new quality control program is stored. Finally, the server application enables communication between the different elements. What gives value to the system is that all the elements have the ability to communicate with each other via the Internet. Thanks to this communication, it is possible to obtain, in real time, information about the production that is taking place anywhere in the world. In conclusion, all goals have been achieved as a quick and secure system has been created. Thus, JCM Technologies has the valuable information to make the right decisions.
2012-07-24
Empreses -- Innovacions tecnològiques
Bases de dades
Control de qualitat
Dispositius mòbils
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
96 p.
info:eu-repo/semantics/masterThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format Description
trealu_a2012_codina_josep_innovacio.pdf 1.140 MB PDF Memòria

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters