Citación recomendada para este documento

Martí Solé, Anna Maria. "Les veus de l'Altra : Escriptores catalanes i holocaust nazi". Universitat Oberta de Catalunya. 2012. <http://hdl.handle.net/10609/15581>. [Consulta: 22-08-17].