Citació recomanada per aquest document

Vallmitjana i Rico, Santiago ; Bosch i Puig, Salvador ; Juvells Prades, Ignacio ; Ros Puig, Domènec. "New multiple matched filter: design and experimental realization". Universitat de Barcelona. 2012. <http://hdl.handle.net/2445/23882>. [Consulta: 23-02-18].