Citación recomendada para este documento

Alís i Pujol, Joan. "El biaix social de les elits polítiques catalanes. El cas dels Governs de la Generalitat (1999 ¿ 2003 ¿ 2006 ¿ 2010)". 2012. <http://hdl.handle.net/10609/15141>. [Consulta: 24-04-18].