Recommended citation for this document

Prat Martin, Joan Nicolau. "Instal·lació elèctrica i de climatització d'una mútua mèdica". Pujol Casanovas, Juan E.. 2012. <http://hdl.handle.net/2099.1/15551>. [Consulta: 25-10-16].