Citación recomendada para este documento

Prat Martin, Joan Nicolau. "Instal·lació elèctrica i de climatització d'una mútua mèdica". Pujol Casanovas, Juan E.. 2012. <http://hdl.handle.net/2099.1/15551>. [Consulta: 21-01-17].