Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/199056

Importació d'obres artístiques dels Països Baixos del Sud a Catalunya durant els segles XV i primera meitat del XVI
Miralpeix Mestres, Marta
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Cornudella Carré, Rafael
Durant els segles XV i primera meitat del XVI, tota mena de productes de luxe eren exportats des dels Països Baixos del sud a tota Europa, moda fomentada pels ducs de Borgonya, que governaven el territori. Malgrat el major número d’estudis sobre les relacions entre la Corona de Castella i Flandes a finals de l’Edat Mitjana, i les més nombroses peces flamenques conservades en aquesta regió veïna, també la Corona d’Aragó mantenia intenses relacions comercials amb els Països Baixos del sud, essent la colònia de mercaders catalans de les primeres en establir-se a Bruges, principal port d’exportació a l’època. És nombrosa la documentació referida a naus catalanes viatjant cap al nord, així com als privilegis de què gaudia aquesta colònia de mercaders. Un bon grapat de peces d’aquesta procedència es conserven a museus i institucions locals. Malgrat que de moltes no se’n coneix el moment d’arribada, d’altres es troben ben documentades o se’n pot deduïr la seva presència a Catalunya des de finals de l’Edat Mitjana, conformant un farcit catàleg. D’altra banda, la documentació d’arxiu ens proporciona valuoses notícies sobre la gran quantitat de peces flamenques avui desaparegudes però que haurien existit a l’època, evidenciant que el que avui ens resta no és més que una molt petita porció del que hauria estat a finals de l’Edat Mitjana, i ens permet acostar-nos a una visió de la societat i els seus gustos més propera a la realitat de l’època, posant de manifest que la moda flamenca arrelaria intensament a Catalunya.
During the 15th century and the first half of the 16th, all kind of luxury goods were exported from the South etherlands to all Europe, a fashion encouraged by the Dukes of Burgundy, who ruled the land. Despite the greater number of studies on the relationships between the Crown of Castilla and Flanders in the late Middle Ages, and the much more flemish pieces preserved in this neighboring region, the Crown of Aragon remained intense trade relations with the South Netherlands, and the colony of Catalan merchants was one of the first to settle in Bruges, the main export harbor at the time. There are numerous documents about Catalan vessels traveling to the north, and about the privileges enjoyed by that colony of merchants. A good number of pieces of this origin are preserved in local museums and institutions. Although we don’t know the time of arrival of many of these pieces, some other pieces are well documented and we can deduce its presence in Catalonia since the end of the Middle Ages, forming a good catalog. Furthermore, the archive’s documentation provides valuable updates on the many flemish pieces missing today, but that existed at this time, showing that what we are left today is only a very small portion of what would have been in the late Middle Ages, and lets us get closer to a vision of society and its tastes closer to the reality of the time, showing that the flemish fashion rooted in Catalonia intensely.
03-07-2012
Art flamenc
Corona Catalanoaragonesa -- Comerç
Edat mitjana
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
174 p.
Informe
Els ajuts de l'AGAUR;2010FI_B2 00055
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
2010 FI_B2 00055_Miralpeix.pdf 6.812 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem