To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/8201

Auditoria mediambiental d'una empresa de fabricació d'envasos d'al·lumini
Canela Delgado, Laura
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental; Arnaldos Viger, Josep
Un dels motius que ha portat a l’empresa a fer una auditoria mediambiental és el constant increment de la normativa mediambiental i en especial a la recent aparició de la Directiva 1999/13/CE de 11 de març de 1999, relativa a la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents orgànics en determinades activitats i instal•lacions. Com a conseqüència, s’ha vist la necessitat d’estudiar la situació de l’empresa en relació amb les emissions de Compostos Orgànics Volàtils (COVs), així com examinar l’estat de compliment de tota la normativa que concerneix a la fàbrica, ja sigui relativa a l’aire, a l’aigua com als residus. Un altre motiu és la necessitat de quantificar les emissions gasoses, el consum d’aigua, els abocaments d’aigües residuals i els residus generats, per tal de poder estudiar la possibilitat de la seva reducció a nivells pròxims a zero, si és viable. Així, el present projecte sorgeix de l’interès per a conèixer la situació real de l’empresa i tenir una diagnosi sobre l’estat de l’activitat amb respecte a: - La legislació mediambiental que l’afecta i el grau de compliment en què es troba respecte a l’esmentada legislació, tant sigui vigent com futura. - Les emissions gasoses, l’abocament d’aigües residuals i els residus. L’objectiu principal de l’auditoria és analitzar el procés productiu per identificar tots els efluents i residus que es generen. També es pretén quantificar les primeres matèries consumides i els recursos necessaris, com l’aigua i l’energia, per a dur a terme el procés. Els altres objectius deriven de l’anterior. S’identificaran els punts crítics en quant a contaminació basant-se en els límits que estableixen les diferents normatives. De l’estudi de la legislació ambiental s’extrauran els punts febles en quant al compliment d’aquesta. Es pretén determinar si la utilització de les primeres matèries i dels recursos és correcta o existeix una malversació d’aquests en la seva utilització en el procés productiu. Finalment, es plantejaran una sèrie de mesures correctores de les situacions que s’han identificat anteriorment. Així, els objectius d’aquesta auditoria mediambiental són: - Analitzar el procés per conèixer els efluents i residus que es generen, així com el consum de primeres matèries i recursos. - Determinar els punts crítics de contaminació tant global com específica seguint els estàndards de la legislació vigent i futura. - Determinar els punts febles en quant a legislació mediambiental. - Determinar els punts febles en quant a aprofitament de recursos. - Definir mesures correctores de la situació actual.
Àrees temàtiques de la UPC::Ciències de la salut::Impacte ambiental
Medical sciences:: Environmental Impact
Ciències de la salut:: Impacte ambiental
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters