Citación recomendada para este documento

Torrents Lapuerta, Martí. "Comparative Study of Prefetching Mechanisms". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Arquitectura de Computadors. . <http://hdl.handle.net/2099.1/7469>. [Consulta: 25-04-18].