To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/14261

Disseny i implementació de la base de dades d'un sistema de control energètic
Malet Bañeras, David
Universitat Oberta de Catalunya
La Comunitat Econòmica Europea ha plantejat la necessitat d'assolir un control exhaustiu de la gestió i el consum que a la comunitat es fa de l'energia, sigui quina sigui la seva naturalesa. És per això que requereix el disseny d'una base de dades que proporcioni la capacitat d'emmagatzemar tota la informació necessària, i que faciliti l'obtenció de llistats i dades estadístiques referents a aquest ús de l'energia. Aquest treball pretén implementar la base de dades que donarà resposta a aquestes necessitats, un cop valorats els requeriments i la viabilitat del projecte.
La Comunidad Económica Europea ha planteado la necesidad de lograr un control exhaustivo de la gestión y el consumo que en la comunidad se hace de la energía, cualquiera que sea su naturaleza. Es por ello que requiere el diseño de una base de datos que proporcione la capacidad de almacenar toda la información necesaria, y que facilite la obtención de listados y datos estadísticos referentes a este uso de la energía. Este trabajo pretende implementar la base de datos que dará respuesta a estas necesidades, una vez valorados los requerimientos y la viabilidad del proyecto.
2012-06-22
bases de dades
bases de datos
databases
Oracle
Oracle
Oracle
SQL
SQL
SQL
Database design
Bases de dades -- Disseny
Bases de datos -- Diseño
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters