Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/196811

Estudi del sistema reptroductor de la guatlla (Coturnix coturnix) i de la hibridació amb la guatlla japonesa (Coturnix japonica) domèstica i híbrids
Sánchez Donoso, Inés
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca; Rodríguez Teijeiro, José Domingo; Universitat de Barcelona
La guatlla (Coturnix coturnix) és actualment una espècie amb un estat de conservació desfavorable. Una amenaça per a la seva conservació és la hibridació que pot produir-se degut als alliberaments massius amb finalitats cinegètiques de la guatlla japonesa (Coturnix japonica) o híbrids provinents de granges de cria. Els objectius d’estudi són: a) Aprofundir en el sistema sexual de la guatlla, ja que el seu coneixement pot permetre entendre els mecanismes d’hibridació amb la guatlla japonesa o híbrids. b) Conèixer la taxa de supervivència i l’eficàcia biològica dels individus no nadius a àrees de reproducció de la guatlla. c) Buscar evidències directes d’hibridació en condicions naturals i caracteritzar-la. d) Determinar si existeix competència espermàtica interespecífica mitjançant experiments en captivitat. S’ha seguit el comportament en condicions naturals de parelles homospecífiques i heterospecífiques de mascles i femelles de guatlla i de guatlla japonesa o híbrids. S’ha analitzat la paternitat dels polls d’aquestes parelles i s’ha pogut conèixer quins aspectes del comportament (segons l’espècie) es relacionen amb l’eficàcia biològica dels adults. S’han analitzat el mateix tipus de dades obtingudes durant cinc temporades reproductives, en les que hi van participar només individus de guatlla. Així s’ha pogut comparar el comportament de l’espècie en presència i absència dels individus al•lòctons. Els resultats indiquen que existeixen dues estratègies sexuals entre els mascles de guatlla. L’estat físic del mascle en relació al dels altres mascles coetanis i el temps de permanència amb la femella determinen la seva taxa de paternitat. Existeix una fracció relativament petita però significativa de guatlla japonesa de granja que sobreviu en condicions naturals i s’hibrida amb la guatlla silvestre, predominantment de forma unidireccional, entre femella japonesa i mascle de guatlla. Aquestes femelles presenten un sistema d’aparellament majoritàriament monògam. Els anàlisis sobre els experiments de competència espermàtica s’estan realitzant a l’actualitat.
The Common Quail (Coturnix coturnix) presents an unfavourable conservation status. Genetic pollution due to massive restocking with Japanese Quail (Coturnix japonica) or hybrids for hunting purposes has been posed. For this reason, we plan to: a) Deep in the Common Quail mating system, since its better knowledge will make able to understand the hybridization mechanisms with the Japanese Quail or hybrids. b) Know the survival rate and fitness of non native individuals restocked in Common Quail breeding areas. c) Look for direct evidences of hybridization in natural conditions. e) Check, by means of captivity experiments, whether there is inter-specific sperm competition between the Common Quail and the non native quail. The mating behaviour in the field of homo-specific and hetero-specific pairs of males and females of Common and Japanese Quail or hybrids has been monitored. Paternity analysis of the chicks of those couples have been done, what has allowed us to know how the mating behaviour (regarding to the species) is related with the fitness of the adults. The same kind of data obtained during five breeding seasons using only Common quail individuals has been analyzed. It has allowed us to compare the species behaviour with and without the allocton individuals in the area. Results show that two sexual strategies exist among Common quail males regarding their siring rates. The body condition index relative to the other male’s body condition index and the time the male spends guarding the female define its siring rate. There is a small pool of allocton individuals that survive in natural conditions and hybridize with the Common quail. The hybridization is mainly unidirectional: between a Japanese quail or hybrid female and a Common quail male. Those females show a mainly monogamous mating system. The analysis regarding the sperm competition experiments are in process.
2012-06-20
Guatlles -- Reproducció
Hibridació
Guatlles -- Cria i desenvolupament
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
20 p.
Report
Els ajuts de l'AGAUR;2010FI_B2 00186
         

Full text files in this document

Files Size Format
2010 FI_B2 00186_Sanchez.pdf 351.7 KB PDF

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Sánchez Donoso, Inés; Vilà i Arbonès, Carles; Puigcerver Oliván, Manuel; Butkauskas, D.; Caballero de la Calle, J.R.; Morales-Rodríguez, P.A.; Rodríguez Teijeiro, José Domingo
Puigcerver Oliván, Manuel; Sánchez Donoso, Inés; Vilà i Arbonès, Carles; Sardà Palomera, Francesc; Morales-Rodríguez, P.A.; Caballero de la Calle, J.R.; Rodríguez Teijeiro, José Domingo
Puigcerver Oliván, Manuel; Sánchez Donoso, Inés; Vilà i Arbonès, Carles; Sardà Palomera, Francesc; Morales-Rodríguez, P.A.; Caballero de la Calle, J.R.; Rodríguez Teijeiro, José Domingo
Sánchez Donoso, Inés; Huisman, J.; Echegaray, J.; Puigcerver Oliván, Manuel; Rodríguez Teijeiro, José Domingo; Hailer, F.; Vilà i Arbonès, Carles
Sánchez Donoso, Inés; Vilà i Arbonès, Carles; Puigcerver Oliván, Manuel; Butkauskas, D.; Caballero de la Calle, J.R.; Morales-Rodríguez, P.A.; Rodríguez Teijeiro, José Domingo
 

Coordination

 

Supporters