Actualment la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona té quatre departaments: el Departament de Física, el Departament de Geologia, el Departament de Matemàtiques i el Departament de Química. Per obtenir informació sobre la recerca duta a terme desde aquests Departaments i la infraestructura i serveis amb que compta la Facultat, cliqueu aquí.