Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/196697

Eye tracking for on-screen reading
Angonese, Bibiana do Canto
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria; Karatzas, Dimosthenis; Ramos Terrades, Oriol
A medida que avanza la tecnolog a, cada vez son m as comunes los libros digitales. Por eso, existen varias formas de mejorar la experiencia de lectura del usuario, como mostrar la de nici on de una palabra que resulte dif cil, o resaltar lo importante del texto cuando se pasa la vista por encima. En este proyecto, se ha investigado la base de esto con la ayuda de un Eye Tracker. Se ha implementado una clasi caci on en palabras f aciles y dif ciles dependiendo de c omo una persona lee, y una forma de saber si se est a leyendo el texto o pasando la vista por encima.
Amb l'avan c tecnol ogic, cada cop son m es comuns els llibres digitals. Per aix o, existeixen diferents maneres de millorar l'experi encia de lectura de l'usuari, com mostrar la de nici o d'una paraula que resulti complicada, o remarcar all o important del text quan es passa la mirada per sobre. En aquest projecte, s'ha investigat la base d'aix o, amb l'ajuda d'un Eye Tracker. S'ha implementat una classi caci o en paraules f acils i dif cils depenent de com una persona llegeix, i una forma de saber si s'est a llegint el text o nom es passant la mirada per sobre.
With the progress of technology, digital books are becoming more common every day. Because of this, there are several ways to improve the reading experience of a person, like showing the de nition of a di cult word, or making the important parts of a text stand out when the person is just skimming. In this project, the base of this has been investigated with the aid of an Eye Tracker. A classi cation of easy and di cult words depending on the way a person reads has been implemented, as well as a way to know if a person is reading or skimming.
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.
2011-06
004 - Informàtica
Reconeixement de formes (Informàtica)
Llibres electrònics
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
45 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format Description
PFC_BibianaDoCantoAngonese.pdf 3.446 MB PDF Projecte

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters