Citació recomanada per aquest document

Pérez Palma, Laura. "Cirugía en la exostosis periungueal. A propósito de un caso clínico". Universitat de Barcelona. 2012. <http://hdl.handle.net/2445/26065>. [Consulta: 16-01-18].