Citación recomendada para este documento

Monclús Lahoya, Eva ; Navazo Álvaro, Isabel ; Vázquez Alcocer, Pere Pau ; Herrero, Javier ; López, Jordi. "Automatic generation of exploration paths for medical models". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. . <http://hdl.handle.net/2117/2695>. [Consulta: 20-02-18].