Recommended citation for this document

López Pita, Andrés ; Sánchez Borrás, Marta. "Wartung und Management van Hachgeschwindigkeitsbahnen in Spanien". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Infraestructura del Transport i el Territori. 2012. <http://hdl.handle.net/2117/14941>. [Consulta: 02-04-15].