Recommended citation for this document

Bellmunt Chiva, Jorge. "Verso la 6ª Biennale". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori. 2012. <http://hdl.handle.net/2117/15214>. [Consulta: 27-05-15].