Citación recomendada para este documento

Cámara Vallejo, Marc ; Dalfó Simó, Cristina ; Fàbrega Canudas, José ; Fiol Mora, Miquel Àngel ; Garriga Valle, Ernest. "Edge distance-regular graphs". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I. . <http://hdl.handle.net/2117/14502>. [Consulta: 26-04-18].