Recommended citation for this document

Cano Romero, Juan Francisco. "Tramitació online de llicències d’activitats". Vilà Martí, Frederic. 2012. <http://hdl.handle.net/2099.1/15080>. [Consulta: 24-05-15].