Citación recomendada para este documento

Busquets Fàbregas, Jaume. "La percepció dels canvis espacials. El cas de Sant Cugat del Vallès". Universitat de Barcelona. 2012. <http://hdl.handle.net/2445/22640>. [Consulta: 21-02-18].