Recommended citation for this document

Bautista, G. ; Escofet, A. ; Marimón Martí, Marta. "Usos formales y no formales de las TIC entre los estudiantes universitarios". Universitat de Vic. Centre d'Innovació i Formació en Educació. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/182720>. [Consulta: 28-04-17].