Recommended citation for this document

Carrasco, Cristina. "El treball domèstic i la reproducció social". Universitat de Barcelona. 2012. <http://hdl.handle.net/2445/22633>. [Consulta: 02-07-16].