Citació recomanada per aquest document

Giménez-Gómez, José Manuel ; Peris, Josep E.. "Solidarity and uniform rules in bankruptcy problems". Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/182646>. [Consulta: 25-04-18].