Citación recomendada para este documento

Creel, Michael D.. "ParallelKnoppix - Rapid deployment of a linux cluster for MPI parallel processing using non-dedicated computers". Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 2004. <http://hdl.handle.net/2072/1824>. [Consulta: 19-04-18].