Citació recomanada per aquest document

Klaus, Bettina ; Klijn, Flip. "Employment by lotto revisited". Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. 2004. <http://hdl.handle.net/2072/1822>. [Consulta: 19-04-18].