Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/13944

Estratègies i criteris per a la intervenció mediambiental en les estacions de rodalies
Adsuara Albuixech, Sara
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II; Caballero Mestres, Antoni; París Viviana, Oriol
El present projecte sorgeix de la preocupació personal respecte les intervencions que s'estan duent a terme en algunes estacions de rodalies. La necessària adequació i eliminació de barreres arquitectòniques i la integració del control d'accessos a l'estació està provocant una pèrdua de part del patrimoni degut a l'enderroc i rehabilitació integral d'algunes estacions. El plantejament inicial del projecte neix de la qüestió: Quina opció és més adequada: rehabilitar l'estació i mantenir-la o d'altra banda és millor enderrocar-la i construir-ne una de nou? L'objectiu d'aquest projecte és estudiar les característiques de les estacions de rodalies, conèixer els usos, les necessitats, les circulacions, i en concret estudiar dues tipologies d'intervenció, una obra nova i una rehabilitació, que ens permetrà saber quina opció és més rentable econòmicament, quina es més sostenible, etc. Conèixer tots aquests paràmetres permetrà posicionar-se i tenir criteris per decidir quina és la millor opció, la més adequada. El treball està format pel següents apartats i documents gràfics: Estudi històric La primera part del treball consisteix en l'estudi històric de les estacions de ferrocarril, l'origen i el seu desenvolupament, la influencia de l’estació en la trama urbana, les tipologies d'estació, la forma, el posicionament de l’estació i els trets característics que fan de l'edifici la icona de l'estació. Programa funcional La segona part del treball consisteix en l'estudi de les superfícies, usos i circulacions dels edificis de viatgers, tant actuals com originals. Per a poder desenvolupar aquest apartat del treball ha sigut necessària una recerca prèvia de material gràfic, fonamental per a poder analitzar les distribucions interiors de cada planta i les possibles circulacions. Aquest punt també inclou l'estudi dels requeriments per part de l'administrador, les característiques i superfícies de les noves sales i dependencies que obliguen a incloure actualment a les estacions. Estacions d'estudi En aquest apartat es descriuen les dues tipologies d'intervenció analitzades, l'obra nova i la rehabilitació, es detalla la situació geogràfica de cada estació, les característiques de l'edifici original i l'estat en que es trobaven actualment abans de la intervenció, l’actuació realitzada i els motius pels quals es va decidir realitzar cadascuna de les dues opcions, s'analitzen les diferencies que presenta el nou edifici respecte l'original i que ha suposat econòmicament cada actuació. Aquest apartat del treball inclou l’estudi del flux de viatgers per la línia on es situen les dues estacions, així com la investigació dels viatgers que acostumen a pujar i baixar en cadascuna de les estacions durant l’any, i en els últims anys per a poder veure l’evolució que ha patit la línia. Estudi mediambiental A l'apartat de l'estudi ambiental el què s’ha analitzat és l'impacte ambiental que representa executar cada tipus d'intervenció. A partir de la memòria del projecte i del pressupost de cada obra s'han pogut obtenir els valors d'emissions de CO2 que han permès poder estudiar tant per capítols com globalment cada obra i poder-les comparar. Un cop obtinguts els valors totals d’emissions deguts a l’execució de cada obra, s’han utilitzat els programes gratuïts del codi tècnic, LIDER i CALENER per a estudiar la demanda i qualificació energètica de cada estació i així poder obtenir les emissions totals degudes al propi ús de l’estació ( la demanda de calefacció, refrigeració,...) Anàlisi i comparació de resultats L’anàlisi i comparació de resultats és l’última part del treball, és on s’avaluen les emissions obtingues de cada intervenció. Mitjançant la comparació dels resultats podem veure quina es l'opció més 'sostenible', la que ha suposat un cost ambiental menor, les repercussions per viatger, per metre quadrat, etc... A més a més de les emissions generades per la construcció i ús de les estacions també s'han analitzat les generades pel transport i les condicions de confort a partir de les temperatures de cada població. A mesura que el treball ha anat evolucionant, he entès que el plantejament inicial del projecte no és el que realment m’havia de qüestionar. Un cop vistos tots els aspectes i temes que engloba el projecte, he descobert que el que hem de fer realment és canviar el concepte i ús de les nostres estacions, només així farem d’aquest transport un mode més sostenible i ecològic. Documentació annexa La documentació que s’adjunta s’ha dividit en tres annexos: L’Annex I està format pels pressupostos de cada obra, als que se’ls hi ha adjuntat dues columnes amb els valors per partides obtinguts del cost energètic i de les emissions de CO2. També s’inclouen els gràfics resultants per capítols i generals de l’obra. A l’annex II s’adjunten els resultats extrets dels programes LIDER i CALENER. L’annex III inclou els plànols de les dues estacions tant de l’aixecament de l’estat actual com el de l'actuació. A l'annex IV s'adjunta part de la documentació del projecte en anglès.
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Impacte ambiental
Àrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Arquitectura sostenible
Environmental impact analysis
Terminals (Transportation)--Design and construction
Medi ambient -- Anàlisi d'impacte
Estacions de ferrocarril -- Arquitectura
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem