Recommended citation for this document

Flores Flores, Claudio Jaime. "Modelo de regresión de Cox con métodos flexibles en pacientes con linfoma no hodgkin". Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d’Estadística i Investigació Operativa. . <http://hdl.handle.net/2099.1/14538>. [Consulta: 21-04-18].