Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/11801

Ús de Sensor Web Enablement per a gestió de dades marines i accés al servei d'observació de sensors a través de client Android
Olivé Lopez, Joan
El present treball és un estudi de l'estat de Sensor Web Enablement (SWE) aplicat a l'àmbit marí d'investigació oceanogràfica. Per assolir aquest objectiu s'han avaluat les diferents solucions d'arquitectura de sistemes més adients a la problemàtica indicada i s'ha dissenyat un client de Sensor Observation Service (SOS) per plataforma mòbil Android que permeti consultar la descripció del sensor (SensorML) i conjunts d'observacions mitjançant estàndards oberts de SWE i peticions web (SOAP). Els dissenys anteriorment indicats han permès que quedés palès l'ampli ventall de possibilitats i avantatges que s'obtenen pel fet d'emprar SWE, ja que ens permet integrar fàcilment les dades proporcionades pels sensors i les pròpies descripcions dels sensors en diferents entorns, tal i com és el cas del disseny presentat en Android, a través d'estàndards oberts independents de les múltiples especificacions de cada fabricant, en un entorn, com és l'àmbit de la investigació marina on hi ha una gran heterogeneïtat de sensors i protocols.
El presente trabajo es un estudio del estado de Sensor Web Enablement (SWE) aplicado al ámbito marino de investigación oceanográfica. Para alcanzar este objetivo se han evaluado las diferentes soluciones de arquitectura de sistemas más adecuados a la problemática indicada y se ha diseñado un cliente de Sensor Observation Service (SOS) para plataforma móvil Android que permita consultar la descripción del sensor (SensorML) y conjuntos de observaciones mediante estándares abiertos de SWE y peticiones web (SOAP). Los diseños anteriormente indicados han permitido que quedara patente el amplio abanico de posibilidades y ventajas que se obtienen por el hecho de utilizar SWE, ya que nos permite integrar fácilmente los datos proporcionados por los sensores y las propias descripciones de los sensores en diferentes entornos, tal y como es el caso del diseño presentado en Android, a través de estándares abiertos independientes de las múltiples especificaciones de cada fabricante, en un entorno, como es el ámbito de la investigación marina donde hay una gran heterogeneidad de sensores y protocolos.
07-03-2012
Sensor Web Enablement
marine
Sensor Web Enablement
Sensor Web Enablement
marino
marí
SWE
SWE
SWE
Sensor Observation Service
Sensor Observation Service
Comunicaciones móviles, Sistemas de
Android
Android
Android
Wireless communication systems
Android (Computer file)
Geographic information systems
Comunicacions mòbils, Sistemes de -- TFC
Android (Sistema operatiu)
Sistemes d'informació geogràfica
Comunicaciones móviles, Sistemas de -- TFC
Android (Sistema operativo)
Sistemas de información geográfica
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
Master thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem