Citación recomendada para este documento

Vallbona Plazas, Andreu. "Accessibilitat web : revisió d'accessibilitat del repositori documental de la UOC, Dspace". Universitat Oberta de Catalunya. 2012. <http://hdl.handle.net/10609/12382>. [Consulta: 22-04-18].