Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/12141

Anàlisi de les competències comunicatives transversals dels graus d'enginyeria informàtica, enginyeria de telecomunicació i multimèdia a l'estat espanyol
Farré Benet, Albert
Universitat Oberta de Catalunya
En el cas sota estudi, hem revisat totes les memòries oficials de verificació disponibles dels graus en enginyeria en informàtica, enginyeria en telecomunicació i multimèdia amb l'objectiu d'analitzar diferents aspectes de la presència de diferents competències comunicatives transversals. En concret ens hem centrat en les competències d'expressió oral i escrita en llengua pròpia i estrangera (anglès), en l'habilitat en les relacions interpersonals i en la capacitat de comunicar-se amb audiències expertes i profanes sobre els matèries dels estudis.
En el caso estudiado, hemos revisado todas las memorias oficiales de verificación disponibles de los grados en ingeniería informática, ingeniería de telecomunicación y multimedia con el objetivo de analizar los diferentes aspectos de la presencia de diferentes competencias comunicativas transversales. En concreto, nos hemos centrado en las competencias de expresión oral y escrita en lengua propia y extrangera (inglés), en la habilidad en las relaciones interpersonales y en la capacidad de comunicarsecon audiencias expertas y profanas en las materias de los estudios.
In the case under study we have reviewed all available official verification memories of degrees in computer science, telecomunication engineering and multimedia with the purpose of analyzing different aspects of the presence of different communication transversal skills. Specifically, we have focused on skills related to writing and speaking native and foreign (english) languages, interpersonal relations skills and the capability to communicate with audiences schooled and non schooled in the topics related to the degree.
07-03-2012
EEES
EEES
IEES
competències professionals
competencias profesionales
professional skills
competències transversals
competencias transversales
transversal skills
comunicació
comunicación
communication
expressió oral i escrita
expresión oral y escrita
written and spoken expression
llengua pròpia
lengua propia
native language
anglès
inglés
English
relació interpersonal
relaciones interpersonales
interpersonal relations
comunicació amb experts
comunicación con expertos
communication with experts
comunicació amb profans
comunicación con profanos
communication with lay audience
grau en Enginyeria informàtica
grado en Ingeniería informática
degree in Computer science
grau en Enginyeria de telecomunicació
grado en Ingeniería en telecomunicación
degree in Telecomunication engineering
grau en multimèdia
grado en Multimedia
degree in Multimedia
distribució de competències
distribución de competencias
skill distribution
pes de competències
peso de competencias
skill weight
matèria
materia
course
Communicative competence
Competència comunicativa
Competencia comunicativa
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados