To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10256/4011

L'esquerda ecològica: residus industrials i geografia humana
Alió, M. Àngels; Bru, Josepa
L'article presenta una visió global de la problemàtica dels residus industrials des d'una doble perspectiva que destaca el caràcter socioterritorial dels impactes, associats a la seva presència en el medi, i els conflictes que s'esdevenen entorn a les opcions de gestió actualment vigents. Després d'examinar els residus en relació amb la producció industrial, i la producció i 'eliminació', dels residus industrials des de la dimensió territorial, es fa un repàs de les polítiques de gestió, sobre la base de diferents països productors, i s'estudien les implicacions sociopolítiques dels models de gestió, tot centrant-se en l'analisi de les iniciatives ciutadanes alemanyes i de les mobilitzacions a Catalunya en resposta al 'Pla Director per a la Gestió dels Residus Industrials a Catalunya'. A les conclusions s'enceta una reflexió a l'entorn de la recerca en Geografia Humana i l'anàlisi dels residus industrials, i es plantegen les implicacions teòriques i epistemològiques de cara a una visió social dels problemes ambientals
This article presents a global view of the problems associated withindustrial wastes using a dual perspective that emphasizes the socioterritorial nature of impacts and the conflicts appearing in the current management options. After examinig wastes in relation to industrial production, and the production and cceliminationn of wastes from a territorial dimension, the article reviews management policies in different countries and studies the socio-political implications of management models, analyzing citizen initiatives in Germany and popular protest in Catalonia to the ccPlan for the Management of Industrial Wastes in Catalonia. In the final section of the paper, some thoughts on research in Human Geographv and the analvsis of industrial wastes are offered, outlining its :heoretica1 and epis~emologicailm plications in order toestablish a social perspective of environmental problems
Residus industrials -- Aspectes ambientals -- Catalunya
Factory and trade waste -- Environmental aspects -- Catalonia
Geografia humana
Human geography
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial (by-nc)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/deed.ca
Article
Universitat Autònoma de Barcelona. Deptartament de Geografia
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters