To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10256/3902

Biochemical differentiation between Ophidion Barbatum and o. Rochei (Pisces, Ophidiidae)
García Marín, José Luis; Casadevall, Margarida; Matallanas García, Jesús
El gènere Ophidion esta representat al Mediterrani per dues espècies, 0. barbatum L. i O.rochei Müller. Són dues espècies molt similars en aspecte i difícils d'identificar només apartir dels seus caràcters morfològics externs. El treball descriu en primer lloc, i a partir de dades obtingudes per tècniques electroforètiques, alguns marcadors bioquímics que permetendiferenciar les dues espècies. En segon lloc, i a partir del càlcul de la 'Distància Genèticade Nei', es fa una estimació del temps de divergència entre O. barbatum i 0. rochei
Ofídids-- Mediterrània, Mar
Marcadors bioquímics -- Mediterrània, Mar
Ophidiidae -- Mediterranean Sea
Biochemical markers -- Mediterranean Sea
Tots els drets reservats
Article
Col·legi Universitari de Girona
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters