Recommended citation for this document

Estanyol i Casals, Elisenda. "La gestió de la creativitat a les empreses consultores en comunicació i relacions públiques". 2011. <http://hdl.handle.net/2072/180150>. [Consulta: 18-12-17].