Recommended citation for this document

Castells, Margarida. "Alguns aspectes formals de la traducció llatina de l'Alcorà de Robert de Ketton (ca. 1141-1143) i la seva relació amb el text original àrab". Universitat de Barcelona. 2012. <http://hdl.handle.net/2445/21897>. [Consulta: 01-07-16].