Citación recomendada para este documento

Creus Casassas, Eloi. "Teclat virtual amb predicció del llenguatge". Vancells, Joan. 2012. <http://hdl.handle.net/2072/179788>. [Consulta: 20-02-17].