Citación recomendada para este documento

Díaz Serrano, Lluís. "Contextualizing the impact of work organization on employee satisfaction". Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia. 2010. <http://hdl.handle.net/2072/179604>. [Consulta: 24-02-18].