Citación recomendada para este documento

Serra i Sellarès, Xavier. "Desenvolupament del sistema d’informació geogràfica corporatiu SIG_L". Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres. 2011. <http://hdl.handle.net/2072/179295>. [Consulta: 22-04-18].