Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/179289

Estudi de les càrregues ambientals del compostatge casolà. Simulació d'un sistema de compostatge domèstic i determinació d'emissions de gasos contaminants
Estudio de las cargas ambientales del compostaje casero. Simulación de un sistema de compostaje doméstico y determinación de las emisiones de gases contaminantes;
Study of home composting environmental loads. Simulation of a domestic composting system and determination of the geseous emissions
Lleó Leida, Thais
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències; Artola i Casacuberta, Adriana; Font i Segura, Xavier
Aquest treball s’enfoca cap l’anàlisi de les emissions de gasos amb un potencial impacte negatiu sobre l’entorn que es poden emetre a l’atmosfera durant el compostatge casolà com són el metà i l’òxid nitrós pel seu paper de gasos d’efecte hivernacle i l’amoníac, però sense oblidar el seguiment dels paràmetres del procés en si i la determinació de la qualitat del compost produït. Durant poc més de 6 mesos s’ha simulat un sistema de compostatge casolà tal i com podria donar‐se en un domicili particular i s’ha confirmat la seva eficàcia en la reducció en pes del residu tractat així com l’obtenció d’un producte final altament estable i d’una qualitat més que acceptable. Pel que fa a les emissions de gasos, les quantitats determinades no són menyspreables. L’experiment s’ha realitzat per triplicat. Les emissions són molt erràtiques i no s’han trobat patrons clars en la seva evolució durant el procés de compostatge més enllà d’una certa correlació entre les emissions d’amoníac i la diferència de temperatures entre l’ambient i l’interior dels compostadors. Cal destacat un elevat grau de biaix en la determinació d’emissions gasoses a petita escala, com és el cas del compostatge casolà. Finalment constatar que la generació de lixiviats en el compostatge domèstic pot ser important donat el contingut en aigua de la matèria orgànica tractada a nivell casolà i el limitat accés a material estructurant sec que es té per a compensar‐les.
Este trabajo se enfoca hacia el análisis de las emisiones de gases con un potencial impacto negativo sobre el entorno y que pueden liberarse a la atmosfera durante el compostaje casero como son el metano y el óxido nitroso por su papel de gases de efecto invernadero y el amoníaco , pero sin olvidar el seguimiento de los parámetros del proceso en sí y la determinación de la calidad del compost producido. Durante poco más de 6 meses se ha simulado un sistema de compostaje doméstico, tal y como tendría lugar en un domicilio particular y se ha confirmado su eficacia en la reducción en peso del residuo tratado así como la obtención de un producto final altamente estable y de una calidad más que aceptable. En cuanto a las emisiones de gases, las cantidades determinadas no son despreciables. El experimento se ha realizado por triplicado. Las emisiones son muy erráticas y no se han encontrado patrones claros en su evolución durante el proceso más allá de una cierta correlación entre las emisiones de amoníaco y la diferencia de temperaturas entre el ambiente y el interior de los compostadores. Destacar un alto grado de sesgo en la determinación de la emisión de gases a pequeña escala, como es el caso del compostaje casero. Finalmente constatar que la generación de lixiviados en el compostaje doméstico puede ser importante dado el contenido en agua de la materia orgánica tratada a nivel casero y el limitado acceso a material estructurante seco que se tiene para compensarlas.
This paper focuses on the analysis of gas emissions with a potential negative impact on the environment, that can be emitted into the atmosphere through home composting, such as methane and nitrous oxide for their role as greenhouse effect gases, and ammonia, but taking into account the monitoring of process parameters and the analysis of the quality of produced compost. A home composting system has been simulated for 6 months by triplicate monitoring its effectiveness in reducing the weight of the treated waste and in obtaining a high stable good quality end product. Regarding emissions, the determined amounts are not negligible although the quantification performed in the study had a high degree of bias due to the low scale of the system and this should be taken into consideration. Emissions are very erratic and no clear patterns in their evolution during the composting process had been found beyond a certain correlation between ammonia emissions and the temperature difference between outside and inside the compost bin. The generation of leachate in home composting could be significant because of the water content of the organic matter generated at home scale and the limited access to dry bulking material to compensate it.
09-2011
504 - Ciències del medi ambient
Residus orgànics -- Reciclatge -- Aspectes ambientals
Compostatge
Metà -- Aspectes ambientals
Amoníac -- Aspectes ambientals
Òxid nítric -- Aspectes ambientals
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
141 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Descripción
PFC_ThaisLleoLeida_resum.pdf 458.5 KB PDF Resum
PFC_ThaisLleoLeida.pdf 6.778 MB PDF Projecte

Mostrar el registro completo del ítem