Recommended citation for this document

Cañas Bravo, Ana. "Anàlisi de l'etapa d'introducció del programa CA/AC a centres del Berritzegune de Guipúscoa". Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes. 2011. <http://hdl.handle.net/2072/179248>. [Consulta: 27-04-17].