Use this identifier to quote or link this document: http://hdl.handle.net/2072/179245

Fonaments i actuacions de lideratge sistèmic d'un equip de bàsquet professional i futures aplicacions
Coma Bau, Jordi
Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes; Simó, Núria
El treball de recerca “Fonaments i actuacions de lideratge sistèmic d’un equip de bàsquet professional i futures aplicacions” fa l’anàlisi d’una experiència real vinculada al món de l’esport professional. Es pretén donar a conèixer com l’estructuració del coneixement de l’entrenador pot afavorir el bon funcionament de l’equip. L’estructuració ens genera criteri i coherència a l’hora de prendre decisions.Es reconeix a l’entrenador com una persona treballadora, apassionada per la seva feina i en constant creixement individual. Valors com la humilitat, l’entusiasme, el compromís, la generositat i l’autoexigència es converteixen en adjectius fonamentals del nostre entrenador.L’estudi en l’autoconeixement en conceptes com lideratge, nivells neurològics, talent i motivació esdevenen el pal de paller en la construcció de l’equip. Un equip amb identitat pròpia, on el benefici pel bé comú (equip) està per sobre de tot, cooperatiu, compromès, i on la figura de l’entrenador intuïtiu amb coneixement influeix més per convenciment que per autoritat.El treball del dia a dia de l’entrenador i de l´equip es fonamenta en l’organització dels pilars de l’entrenador: flexibilitat, creixement de l’entrenador, equip, marges col·lectiu i individual són els motors del bon funcionament del col·lectiu. En el treball presentat, es destaca la importància de saber diferenciar, en el rendiment d’un equip, dues vessants: una més objectiva (tècnica, tàctica, estratègia i física) i l’altra on el factor humà és determinant. La investigació aprofundeix en aquest segon factor i el reconeix com a preferent. Per acabar es presenten tot un seguit d’actuacions utilitzades al llarg de la investigació amb la finalitat de generar, mantenir i millorar l’equip al mateix temps que es mostren diferents eines per tal d’optimitzar l’eficiència de les actuacions. La investigació pretén ser una experiència útil i enriquidora a l’hora d’estructurar el coneixement per tal de poder ser utilitzat en futures aplicacions.
The research project 'Basis and systemic leadership performances of a basketball team and future implementations' analyses a real experience related to the field of professional sport. It pretends to show how the coach's structural knowledge can benefit the team's performance. Having a good structuring of our knowledge enables us to have a good criteria as well as coherence at the time of taking decisions.The coach is known as a hard-working person, passionate about his job and in constant personal growth. Personal values like humility, enthusiasm, commitment, generosity and self-demand become fundamental characteristics of our coach.The study of self-knowledge in concepts like leadership, neurological levels, talent and motivation become the backbone of team formation. A team with its own identity, cooperative, commited and where common benefit (team) is the most important thing. The coach with his intuition and great knowledge has a big influence on the team due to his conviction rather than his authority.The daily work of the coach and the team is based upon the organization of the coach's pillars: flexibility, the coach's evolution, team, collective and individual sides are the basis for a good collective work.This project stresses the importance of distinguishing between the two sides of a team's performance: the first is more objective (technical, tactical, strategical and physical), in the second human factor is crucial.To conclude, a set of actions used along the investigation are presented. Their goal is to generate, keep and improve the team. Different tools are provided in order to optimise the performances efficiency. The research pretends to be a useful and enriching experience to structure knowledge in order to be used in future implementations.
79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports
Basquetbol
Basquetbol - Entrenament
Entrenadors - Esports
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
96 p.
info:eu-repo/semantics/masterThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format
treball de recerca Jordi coma.pdf 401.7 KB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters