Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/179172

Estudio comparativo entre Ranibizumab y Bevacizumab en el tratamiento de degeneración macular asociada a la edad de tipo exudativo
Rodríguez Maiztegui, Idoia
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia; Barraquer, Joaquin
Objectiu: comparar la eficàcia entre Ranibizumab y Bevacizumab en el tractament de la DMAE de tipus exudatiu. Material i mètode Es tracta d’un estudi retrospectiu en el que es comparen a curt termini dos fàrmacs antiangiogènics utilitzats en el tractament de DMAE exudativa per via intravitrea: el Ranibizumab iel Bevacizumab. Hem seleccionat pacients amb DMAE exudativa tractats amb teràpia antiangiogènica i s’han distribuït en dos grups segons el tractament realitzat. Els pacients van ser tractats en el període comprés entre Gener del 2007 i Novembre del 2007, deprés d’uns mesos de l’aprovació del Ranibizumab intravitri per tractament de DMAE per la FDA. Resultats: La diferència entre l’AV mitja abans i després del tractament no era estadísticament significativa en cap dels dos grups tractats, mentre que la diferència entre el gruix macular antes i després del tractament en ambdós grups ha millorat de manera estadísticament significativa. Comparem a continuació el grau de millora per OCT en ambdós grups. Procedim a l’aplicació del test de Mann-Whitney per comparar si existeix diferència en la disminució del gruix de la màcula entre els dos grups. Evidenciem que la diferència no era clínicament significativa (p = 0.705) Conclusió: Els resultats obtinguts en el nostre estudi no mostren diferència entre els dos fàrmacs en el tractament de la DMAE exudativa a curt termini però reforcen la necessitat de futurs estudis prospectius i randomitzats
Objetivo: comparar la eficacia de Ranibizumab y Bevacizumab en el tratamiento de la DMAE exudativa Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo en el que se comparan a corto plazo dos fármacos antiangiogénicos usados en el tratamiento de DMAE exudativa por via intravitrea: el Ranibizumab y el Bevacizumab. Se han seleccionado pacientes con DMAE exudativa tratados con terapia antiangiogénica y se han dividido en dos grupos según el tratamiento realizado. Los pacientes fueron tratados en el periodo comprendido entre Enero del 2007 y Noviembre del 2007, transcurridos unos meses tras de la aprobación del Ranibizumab intravítreo para el tratamiento de DMAE por la FDA. Resultados: La diferencia entre la AV media antes y después del tratamiento no era estadísticamente significativa en ninguno de los dos grupos tratados, mientras que la diferencia entre el espesor macular antes y después del tratamiento en ambos grupos ha mejorado de manera estadísticamente significativa. Tratamos entonces de comparar el grado de mejoría mediante OCT en ambos grupos. Se procede a la aplicación de la prueba de Mann-Whitney para comparar si hay diferencia de disminución de espesor macular entre los dos grupos. Se evidencia que la diferencia no era clínicamente significativa (p = 0.705) Conclusión: Los resultados obtenidos en nuestro estudio no demuestran diferencia entre los dos fármacos en el tratamiento de DMAE exudativa a corto plazo pero refuerzan la necesidad de futuros estudios prospectivos y randomizados
20-12-2011
617 - Cirurgia. Ortopèdia. Oftalmologia
Degeneració macular -- Tractament
Màcula lútia -- Malalties -- Tractament
Neovascularització -- Inhibidors
Medicaments antineoplàstics
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
48 p.
info:eu-repo/semantics/masterThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
TR_RodriguezMaiztegui.pdf 502.6 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem