Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 467,358 976,765

Last 7 years downloads and views

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Downloads 51,101 25,731 36,762 107,225 98,245 52,343 5,137
Views 57,673 30,242 73,704 304,932 219,227 172,949 10,183

Top country total views

Downloads Views
United States of America 93,494 237,651
Spain 138,955 197,242
China 66,117 181,537
Germany 23,221 62,610
Unknown Country 18,946 51,285
France 18,083 45,866
Mexico 19,619 38,968
Unknown Country 10,743 21,251
Colombia 9,310 18,459
Venezuela 6,829 14,604

Top 25 most visited documents this year

Views
La masia catalana Can Rigalt 141
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 127
Formular un model de formació professionalitzador adreçada al professorat d’aules de semiimmersió (FOPP-SI) 127
Música i matemàtiques 117
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 95
Productivitat de diferents races bovines 90
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 85
Treball de recerca: tant tu com jo 81
Els refranys: estudi i equivalències 74
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 73
Entomologia forense: entomofauna associada als cadàvers 70
Pitàgores: música i matemàtiques 69
La vida d'un llibre: qui és en Pau? 62
Estudi de la flora i la fauna d'una zona agroforestal del sud d'Osona 55
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 51
Escenaris possibles del canvi climàtic, simulació de la línia costera catalana 46
Història de Biel: esplendor i decadència de la vil·la 45
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 42
El Giravolt de la Família Robafaves 42
Història de vida d'en Josep Elfa 42
Tendències temporals de la mortalitat per càncer de fetge a Catalunya: periode 1983-2002 i projeccions pel 2005 40
Gent que va alçant-se des del fons des segles 40
Planta pilot d'una potabilitzadora 39
Estudi comparatiu entre un adob natural i un adob químic 37
Anells de Liesegang (experimentació amb gels) 37

Top 25 most visited documents

Views
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 18,128
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 14,767
Els refranys: estudi i equivalències 10,533
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 6,980
Volta i volta 6,696
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 5,985
Música i matemàtiques 5,555
Estudi geològic del volcà Montsacopa 5,391
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 5,342
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 5,272
Creació d'un media center amb software lliure 4,574
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 4,376
Hidrogen, pesent i futur de l'energia 4,266
Una aproximació al coneixement del medi natural, social i cultural de l'educació primària a partir de la comprensió de la diversitat i la pluri identitat. 4,246
Implementació amb Visual Basic d'un algorisme per a encriptar i desencriptar 4,171
Sleep 4 less 3,916
Treball de recerca: tant tu com jo 3,915
Determinació de diferents compostos bioactius en ingredients naturals per a l'elaboració de bombons funcionals amb beneficis cardiovasculars 3,848
L'ombra del vent: anàlisi històrica 3,573
Internship report: improving asymmetric term extraction from bilingual text 3,521
Informe de la estancia realizada en el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) California, USA 3,510
Abortion in public reason 3,333
Gent que va alçant-se des del fons des segles 3,255
Terrestrial laser scanning for landslides deformation monitoring 3,190
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 3,178

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters