Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 495,019 1,031,733

Last 7 years downloads and views

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Downloads 51,101 25,731 36,762 107,225 98,245 52,343 32,798
Views 57,673 30,242 73,704 304,932 219,227 172,949 65,151

Top country total views

Downloads Views
United States of America 101,764 253,935
Spain 141,066 201,268
China 68,678 186,881
Germany 25,990 69,220
Unknown Country 18,946 51,285
France 18,260 46,147
Mexico 21,085 41,580
Unknown Country 11,595 22,788
Colombia 9,611 19,003
Venezuela 7,397 15,514

Top 25 most visited documents this year

Views
La masia catalana Can Rigalt 907
Formular un model de formació professionalitzador adreçada al professorat d’aules de semiimmersió (FOPP-SI) 852
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 691
Els refranys: estudi i equivalències 593
Treball de recerca: tant tu com jo 528
Música i matemàtiques 526
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 525
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 446
Productivitat de diferents races bovines 412
La ironia de Pere Calders 347
Estudi de la flora i la fauna d'una zona agroforestal del sud d'Osona 333
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 325
Anells de Liesegang (experimentació amb gels) 316
Entomologia forense: entomofauna associada als cadàvers 300
El Giravolt de la Família Robafaves 292
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 269
L'ombra del vent: anàlisi històrica 257
La vida d'un llibre: qui és en Pau? 256
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 237
Pitàgores: música i matemàtiques 234
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 232
Planta pilot d'una potabilitzadora 228
Història de Biel: esplendor i decadència de la vil·la 218
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 211
La memòria històrica: visió historiogràfica, legislativa i vivencial 209

Top 25 most visited documents

Views
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 18,692
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 15,118
Els refranys: estudi i equivalències 11,052
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 7,161
Volta i volta 6,856
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 6,193
Música i matemàtiques 5,964
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 5,523
Estudi geològic del volcà Montsacopa 5,516
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 5,499
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 4,816
Creació d'un media center amb software lliure 4,756
Treball de recerca: tant tu com jo 4,362
Hidrogen, pesent i futur de l'energia 4,342
Una aproximació al coneixement del medi natural, social i cultural de l'educació primària a partir de la comprensió de la diversitat i la pluri identitat. 4,291
Implementació amb Visual Basic d'un algorisme per a encriptar i desencriptar 4,270
Sleep 4 less 3,932
Determinació de diferents compostos bioactius en ingredients naturals per a l'elaboració de bombons funcionals amb beneficis cardiovasculars 3,927
L'ombra del vent: anàlisi històrica 3,796
Informe de la estancia realizada en el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) California, USA 3,579
Internship report: improving asymmetric term extraction from bilingual text 3,575
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 3,430
Gent que va alçant-se des del fons des segles 3,400
Abortion in public reason 3,395
La masia catalana Can Rigalt 3,388

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters