Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 487,429 1,014,293

Last 7 years downloads and views

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Downloads 51,101 25,731 36,762 107,225 98,245 52,343 25,208
Views 57,673 30,242 73,704 304,932 219,227 172,949 47,711

Top country total views

Downloads Views
United States of America 98,532 246,692
Spain 140,630 200,330
China 68,513 186,551
Germany 25,470 67,856
Unknown Country 18,946 51,285
France 18,260 46,147
Mexico 20,950 41,251
Unknown Country 11,470 22,500
Colombia 9,611 19,003
Venezuela 7,397 15,514

Top 25 most visited documents this year

Views
La masia catalana Can Rigalt 700
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 559
Formular un model de formació professionalitzador adreçada al professorat d’aules de semiimmersió (FOPP-SI) 535
Els refranys: estudi i equivalències 503
Música i matemàtiques 440
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 408
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 372
Treball de recerca: tant tu com jo 362
Productivitat de diferents races bovines 348
La ironia de Pere Calders 309
Estudi de la flora i la fauna d'una zona agroforestal del sud d'Osona 267
Anells de Liesegang (experimentació amb gels) 223
Entomologia forense: entomofauna associada als cadàvers 218
La vida d'un llibre: qui és en Pau? 207
Pitàgores: música i matemàtiques 205
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 202
El Giravolt de la Família Robafaves 198
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 197
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 189
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 188
L'ombra del vent: anàlisi històrica 187
Planta pilot d'una potabilitzadora 175
El parlar d'Ainet de Besan (Vallferrera) 160
Volta i volta 159
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 157

Top 25 most visited documents

Views
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 18,560
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 15,044
Els refranys: estudi i equivalències 10,962
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 7,107
Volta i volta 6,821
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 6,145
Música i matemàtiques 5,878
Estudi geològic del volcà Montsacopa 5,497
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 5,488
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 5,418
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 4,699
Creació d'un media center amb software lliure 4,695
Hidrogen, pesent i futur de l'energia 4,312
Una aproximació al coneixement del medi natural, social i cultural de l'educació primària a partir de la comprensió de la diversitat i la pluri identitat. 4,275
Implementació amb Visual Basic d'un algorisme per a encriptar i desencriptar 4,222
Treball de recerca: tant tu com jo 4,196
Sleep 4 less 3,920
Determinació de diferents compostos bioactius en ingredients naturals per a l'elaboració de bombons funcionals amb beneficis cardiovasculars 3,912
L'ombra del vent: anàlisi històrica 3,726
Internship report: improving asymmetric term extraction from bilingual text 3,556
Informe de la estancia realizada en el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) California, USA 3,551
Abortion in public reason 3,379
Gent que va alçant-se des del fons des segles 3,335
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 3,307
Estudio del patrón muscular y ventilatorio en hipercapnia: análisis de la interacción entre los sistemas cardiovascular – respiratorio 3,231

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters