Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 478,386 998,590

Last 7 years downloads and views

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Downloads 51,101 25,731 36,762 107,225 98,245 52,343 16,165
Views 57,673 30,242 73,704 304,932 219,227 172,949 32,008

Top country total views

Downloads Views
United States of America 96,256 242,965
Spain 139,607 198,499
China 67,978 185,608
Germany 25,029 66,962
Unknown Country 18,946 51,285
France 18,260 46,147
Mexico 20,301 40,080
Unknown Country 10,958 21,675
Colombia 9,483 18,766
Venezuela 7,157 15,162

Top 25 most visited documents this year

Views
La masia catalana Can Rigalt 447
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 399
Formular un model de formació professionalitzador adreçada al professorat d’aules de semiimmersió (FOPP-SI) 352
Música i matemàtiques 318
Els refranys: estudi i equivalències 307
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 270
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 262
Productivitat de diferents races bovines 249
Treball de recerca: tant tu com jo 219
La ironia de Pere Calders 196
Estudi de la flora i la fauna d'una zona agroforestal del sud d'Osona 178
Pitàgores: música i matemàtiques 162
Entomologia forense: entomofauna associada als cadàvers 157
La vida d'un llibre: qui és en Pau? 148
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 145
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 135
El Giravolt de la Família Robafaves 132
L'ombra del vent: anàlisi històrica 127
Volta i volta 121
Anells de Liesegang (experimentació amb gels) 117
Creació d'un media center amb software lliure 114
Planta pilot d'una potabilitzadora 113
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 107
La variació de la mida i forma del crani al llarg de l'evoluació dels homínids: aplicació a les restes de Dmanisi (Geòrgia) 107
Història de Biel: esplendor i decadència de la vil·la 106

Top 25 most visited documents

Views
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 18,400
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 14,942
Els refranys: estudi i equivalències 10,766
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 7,036
Volta i volta 6,783
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 6,057
Música i matemàtiques 5,756
Estudi geològic del volcà Montsacopa 5,447
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 5,436
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 5,337
Creació d'un media center amb software lliure 4,662
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 4,553
Hidrogen, pesent i futur de l'energia 4,297
Una aproximació al coneixement del medi natural, social i cultural de l'educació primària a partir de la comprensió de la diversitat i la pluri identitat. 4,260
Implementació amb Visual Basic d'un algorisme per a encriptar i desencriptar 4,193
Treball de recerca: tant tu com jo 4,053
Sleep 4 less 3,917
Determinació de diferents compostos bioactius en ingredients naturals per a l'elaboració de bombons funcionals amb beneficis cardiovasculars 3,893
L'ombra del vent: anàlisi històrica 3,666
Internship report: improving asymmetric term extraction from bilingual text 3,545
Informe de la estancia realizada en el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) California, USA 3,533
Abortion in public reason 3,371
Gent que va alçant-se des del fons des segles 3,299
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 3,240
Terrestrial laser scanning for landslides deformation monitoring 3,211

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters