Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 491,371 1,022,600

Last 7 years downloads and views

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Downloads 51,101 25,731 36,762 107,225 98,245 52,343 29,150
Views 57,673 30,242 73,704 304,932 219,227 172,949 56,018

Top country total views

Downloads Views
United States of America 100,052 249,528
Spain 140,970 201,028
China 68,678 186,881
Germany 25,873 68,818
Unknown Country 18,946 51,285
France 18,260 46,147
Mexico 20,950 41,251
Unknown Country 11,595 22,788
Colombia 9,611 19,003
Venezuela 7,397 15,514

Top 25 most visited documents this year

Views
La masia catalana Can Rigalt 810
Formular un model de formació professionalitzador adreçada al professorat d’aules de semiimmersió (FOPP-SI) 656
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 627
Els refranys: estudi i equivalències 558
Música i matemàtiques 489
Treball de recerca: tant tu com jo 475
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 472
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 407
Productivitat de diferents races bovines 379
La ironia de Pere Calders 330
Estudi de la flora i la fauna d'una zona agroforestal del sud d'Osona 300
Entomologia forense: entomofauna associada als cadàvers 268
Anells de Liesegang (experimentació amb gels) 264
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 255
El Giravolt de la Família Robafaves 242
La vida d'un llibre: qui és en Pau? 229
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 226
Pitàgores: música i matemàtiques 223
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 215
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 213
Planta pilot d'una potabilitzadora 208
L'ombra del vent: anàlisi històrica 207
Història de Biel: esplendor i decadència de la vil·la 185
Història de vida d'en Josep Elfa 183
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 181

Top 25 most visited documents

Views
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 18,628
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 15,079
Els refranys: estudi i equivalències 11,017
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 7,131
Volta i volta 6,843
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 6,169
Música i matemàtiques 5,927
Estudi geològic del volcà Montsacopa 5,508
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 5,506
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 5,456
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 4,763
Creació d'un media center amb software lliure 4,708
Hidrogen, pesent i futur de l'energia 4,318
Treball de recerca: tant tu com jo 4,309
Una aproximació al coneixement del medi natural, social i cultural de l'educació primària a partir de la comprensió de la diversitat i la pluri identitat. 4,281
Implementació amb Visual Basic d'un algorisme per a encriptar i desencriptar 4,252
Sleep 4 less 3,925
Determinació de diferents compostos bioactius en ingredients naturals per a l'elaboració de bombons funcionals amb beneficis cardiovasculars 3,916
L'ombra del vent: anàlisi històrica 3,746
Informe de la estancia realizada en el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) California, USA 3,562
Internship report: improving asymmetric term extraction from bilingual text 3,562
Abortion in public reason 3,381
Gent que va alçant-se des del fons des segles 3,361
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 3,360
La masia catalana Can Rigalt 3,291

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters