Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 483,511 1,007,041

Last 7 years downloads and views

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Downloads 51,101 25,731 36,762 107,225 98,245 52,343 21,290
Views 57,673 30,242 73,704 304,932 219,227 172,949 40,459

Top country total views

Downloads Views
United States of America 98,001 245,663
Spain 139,785 198,804
China 68,353 186,241
Germany 25,277 67,597
Unknown Country 18,946 51,285
France 18,260 46,147
Mexico 20,531 40,420
Unknown Country 11,470 22,500
Colombia 9,611 19,003
Venezuela 7,157 15,162

Top 25 most visited documents this year

Views
La masia catalana Can Rigalt 578
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 489
Els refranys: estudi i equivalències 415
Formular un model de formació professionalitzador adreçada al professorat d’aules de semiimmersió (FOPP-SI) 412
Música i matemàtiques 374
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 317
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 315
Productivitat de diferents races bovines 301
Treball de recerca: tant tu com jo 294
La ironia de Pere Calders 250
Estudi de la flora i la fauna d'una zona agroforestal del sud d'Osona 225
La vida d'un llibre: qui és en Pau? 192
Entomologia forense: entomofauna associada als cadàvers 190
Pitàgores: música i matemàtiques 184
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 182
Anells de Liesegang (experimentació amb gels) 171
El Giravolt de la Família Robafaves 165
L'ombra del vent: anàlisi històrica 163
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 153
Planta pilot d'una potabilitzadora 148
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 141
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 137
Volta i volta 134
Creació d'un media center amb software lliure 128
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 127

Top 25 most visited documents

Views
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 18,490
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 14,989
Els refranys: estudi i equivalències 10,874
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 7,077
Volta i volta 6,796
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 6,093
Música i matemàtiques 5,812
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 5,473
Estudi geològic del volcà Montsacopa 5,469
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 5,371
Creació d'un media center amb software lliure 4,676
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 4,606
Hidrogen, pesent i futur de l'energia 4,305
Una aproximació al coneixement del medi natural, social i cultural de l'educació primària a partir de la comprensió de la diversitat i la pluri identitat. 4,267
Implementació amb Visual Basic d'un algorisme per a encriptar i desencriptar 4,203
Treball de recerca: tant tu com jo 4,128
Sleep 4 less 3,919
Determinació de diferents compostos bioactius en ingredients naturals per a l'elaboració de bombons funcionals amb beneficis cardiovasculars 3,902
L'ombra del vent: anàlisi històrica 3,702
Internship report: improving asymmetric term extraction from bilingual text 3,548
Informe de la estancia realizada en el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) California, USA 3,541
Abortion in public reason 3,374
Gent que va alçant-se des del fons des segles 3,313
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 3,258
Terrestrial laser scanning for landslides deformation monitoring 3,220

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters