Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 502,692 1,052,347

Last 7 years downloads and views

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Downloads 51,101 25,731 36,762 107,225 98,245 52,343 40,471
Views 57,673 30,242 73,704 304,932 219,227 172,949 85,765

Top country total views

Downloads Views
United States of America 104,044 260,677
Spain 141,829 203,507
China 69,024 187,856
Germany 26,309 70,376
Unknown Country 18,946 51,285
France 18,543 46,829
Mexico 21,263 41,994
Unknown Country 11,595 22,788
Colombia 9,853 19,512
United Kingdom 9,086 16,516

Top 25 most visited documents this year

Views
La masia catalana Can Rigalt 1,215
Formular un model de formació professionalitzador adreçada al professorat d’aules de semiimmersió (FOPP-SI) 1,085
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 880
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 738
Treball de recerca: tant tu com jo 729
Els refranys: estudi i equivalències 721
Música i matemàtiques 713
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 561
Productivitat de diferents races bovines 510
Entomologia forense: entomofauna associada als cadàvers 489
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 448
Estudi de la flora i la fauna d'una zona agroforestal del sud d'Osona 416
Pitàgores: música i matemàtiques 405
Anells de Liesegang (experimentació amb gels) 388
La ironia de Pere Calders 378
El Giravolt de la Família Robafaves 364
Escenaris possibles del canvi climàtic, simulació de la línia costera catalana 355
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 354
L'ombra del vent: anàlisi històrica 344
Els bolets al Montsià 337
La vida d'un llibre: qui és en Pau? 295
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 295
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 287
Planta pilot d'una potabilitzadora 285
Història de Biel: esplendor i decadència de la vil·la 277

Top 25 most visited documents

Views
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 18,881
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 15,233
Els refranys: estudi i equivalències 11,180
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 7,215
Volta i volta 6,920
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 6,243
Música i matemàtiques 6,151
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 5,586
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 5,584
Estudi geològic del volcà Montsacopa 5,552
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 5,029
Creació d'un media center amb software lliure 4,803
Treball de recerca: tant tu com jo 4,563
Hidrogen, pesent i futur de l'energia 4,352
Implementació amb Visual Basic d'un algorisme per a encriptar i desencriptar 4,347
Una aproximació al coneixement del medi natural, social i cultural de l'educació primària a partir de la comprensió de la diversitat i la pluri identitat. 4,307
Determinació de diferents compostos bioactius en ingredients naturals per a l'elaboració de bombons funcionals amb beneficis cardiovasculars 3,950
Sleep 4 less 3,937
L'ombra del vent: anàlisi històrica 3,883
La masia catalana Can Rigalt 3,696
Informe de la estancia realizada en el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) California, USA 3,608
Internship report: improving asymmetric term extraction from bilingual text 3,597
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 3,553
Gent que va alçant-se des del fons des segles 3,458
Abortion in public reason 3,406

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters