Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 498,508 1,040,392

Last 7 years downloads and views

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Downloads 51,101 25,731 36,762 107,225 98,245 52,343 36,287
Views 57,673 30,242 73,704 304,932 219,227 172,949 73,810

Top country total views

Downloads Views
United States of America 102,708 256,009
Spain 141,342 201,978
China 69,024 187,856
Germany 26,197 70,013
Unknown Country 18,946 51,285
France 18,260 46,147
Mexico 21,263 41,994
Unknown Country 11,595 22,788
Colombia 9,703 19,234
Venezuela 7,397 15,514

Top 25 most visited documents this year

Views
La masia catalana Can Rigalt 1,028
Formular un model de formació professionalitzador adreçada al professorat d’aules de semiimmersió (FOPP-SI) 975
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 774
Els refranys: estudi i equivalències 645
Treball de recerca: tant tu com jo 630
Música i matemàtiques 611
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 606
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 499
Productivitat de diferents races bovines 445
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 392
Estudi de la flora i la fauna d'una zona agroforestal del sud d'Osona 364
Anells de Liesegang (experimentació amb gels) 360
La ironia de Pere Calders 359
Entomologia forense: entomofauna associada als cadàvers 341
El Giravolt de la Família Robafaves 335
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 309
L'ombra del vent: anàlisi històrica 306
Pitàgores: música i matemàtiques 278
La vida d'un llibre: qui és en Pau? 277
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 256
Planta pilot d'una potabilitzadora 254
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 251
Història de Biel: esplendor i decadència de la vil·la 240
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 238
Creació d'un media center amb software lliure 235

Top 25 most visited documents

Views
Alzinar amb marfull o pineda?: estudi comparatiu de 6 zones geobotàniques del parc del Castell de l'Oreneta 18,775
El daltonisme a l'escola: quan el color és una dificultat afegida 15,171
Els refranys: estudi i equivalències 11,104
Perfeccionamiento de las metodologías docentes en la enseñanza de la construcción mixta en grado y postgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y la Universidad de Camaguey (UC) 7,188
Volta i volta 6,877
Fraseologia espanyola d'origen llatí i motiu grecorromà 6,212
Música i matemàtiques 6,049
Mirall trencat, del llibre a la televisió: anàlisi comparativa dels personatges femenins 5,542
Estudi epidemiològic de l'obesitat de 1r d'ESO de l'IES Pedraforca 5,539
Estudi geològic del volcà Montsacopa 5,530
Els hàbits alimentaris dels joves: el cas dels estudiants dl’I.E.S. Maragall 4,897
Creació d'un media center amb software lliure 4,783
Treball de recerca: tant tu com jo 4,464
Hidrogen, pesent i futur de l'energia 4,348
Implementació amb Visual Basic d'un algorisme per a encriptar i desencriptar 4,302
Una aproximació al coneixement del medi natural, social i cultural de l'educació primària a partir de la comprensió de la diversitat i la pluri identitat. 4,297
Determinació de diferents compostos bioactius en ingredients naturals per a l'elaboració de bombons funcionals amb beneficis cardiovasculars 3,941
Sleep 4 less 3,934
L'ombra del vent: anàlisi històrica 3,845
Informe de la estancia realizada en el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) California, USA 3,597
Internship report: improving asymmetric term extraction from bilingual text 3,586
La masia catalana Can Rigalt 3,509
Adopcions internacionals: anàlisi de les motivacions inicials per esdevenir pares adoptius a Catalunya 3,497
Gent que va alçant-se des del fons des segles 3,423
Abortion in public reason 3,399

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters