Recommended citation for this document

Biblioteca de Catalunya. "Memòria del plantejament del projecte PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya)". 2006. <http://hdl.handle.net/2072/1757>. [Consulta: 25-02-18].