Utilizad este identificador para citar o enlazar este documento: http://hdl.handle.net/2072/172980

Descripció de la tipologia d'usuaris derivats al servei de Teràpia Ocupacional Domiciliària a la comarca d'Osona: estudi descriptiu preliminar
Villegas Subirana, Josep Maria
Puig Ribera, Anna; Universitat de Vic. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar; Universitat de Vic. Màster en Envelliment Actiu
Introducció Aquest treball, aborda l'atenció domiciliaria a les persones amb dependència des de la perspectiva de la teràpia ocupacional a la comarca d’Osona. Conèixer aquesta tipologia de persones i la seva problemàtica, ha de servir per adaptar les infraestructures d’aquests serveis a fi de donar millor resposta a les seves necessitats. Objectiu Descriure la tipologia d'usuaris que es deriven al servei de Teràpia Ocupacional Domiciliària a la comarca d'Osona Metodologia S'ha realitzat un estudi descriptiu preliminar d'una mostra (n=65) de usuaris de la base de dades del Banc D'ajudes Tècniques (BAT Osona) del Consell Comarcal d'Osona. En aquest estudi s'han analitzat les variables de sexe, edat, nivell funcional, diagnòstic, situació familiar, agents derivadors, motius de derivació i problemàtica principal detectada. Resultats S'indica un perfil femení de la mostra (72,09%), amb una mitjana d'edat de 74,41 anys. A nivell funcional, la mitjana de puntuació ha estat de 65 punts en l'Ìndex de Barthel, en persones amb patologia osteoarticular en el 18,60% dels casos. La situació familiar situa un perfil compartit de persones que viuen en família (41,86%) o soles (39,53%). En les derivacions al servei, el 58,13% dels casos es fa des dels Ajuntaments i per dificultats en el quarto de bany (46,51%). La problemàtica més detectada en aquests domicilis és la dificultat per l'accés a la banyera (67,40%). Conclusió Aquests resultats ens indiquen una clara tipologia de persones que s’han d’atendre i unes problemàtiques en la seva vivenda que provoquen serioses dificultats de desenvolupament funciona. Es precís, en futures investigacions acotar encara més aquets perfils i problemàtiques a fi de precisar les estratègies d’intervenció i optimitzar millor aquest tipus de recursos.
Introduction This study examines home care for dependent people from the perspective of occupational therapy in Osona. Aim Describe the type of users that are derived from the Occupational Therapy service to Domiciliary -Osona- Metodology We have conducted a preliminar descriptive study of a sample of users of the database of Bank Technical Assistance(BATOsona)-Osona District Council-. This study analyzed the variables of sex, age, functional status, diagnosis, family situation,bypass agents,reasons for referral and the main problems detected. Results Profile indicated a female sample (72.09%), with an average age of 74.41 years. Atfunctional level, the average score was 65 points in the Barthel Index in people with bone and joint disease in 18.60% of cases. The family situation places a shared profile of people livingwith the family (41.86%) or alone (39.53%). In the referrals to the service, the 58.13% of the cases is from the Councils and difficulties in the bathroom (46.51%). The problem also detected in these homes is the difficulty of access to the bath (67.40%). Conclusion These results indicate a clear type of people who have to attend and some problems in your home causing serious difficulties for development works. The precise, narrowed further in future research these profiles and problems in order to clarify the best strategies for intervention and optimize these resources.
01-12-2011
61 - Medicina
 Terapia ocupacional - Osona (Catalunya : Comarca)
 Dependència en les persones grans
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
48 p.
info:eu-repo/semantics/masterThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
Treball TFM JosepM Villegas.pdf 302.5 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem