Recommended citation for this document

Lladó Costa, Maria Teresa. "Envelliment actiu: el paper del psicogerontòleg. Contribucions de l' educació emocional". Damini, Anna Maria. 2011. <http://hdl.handle.net/2072/172978>. [Consulta: 18-10-17].